Giới thiệu truyện “Bảy ngày ân ái” – Kênh 9x

Giới thiệu truyện “Bảy ngày ân ái”

Bảy ngày ân ái

- Tác giả: Ân Tầm

- Thể loại: hiện đại, ngôn tình, ngược luyến, HE.

- Rating: 18+ (Khuyến cáo người dưới 18 tuổi không nên đọc vì có các cảnh xxx được mô tả khá kỹ)

- Độ dài: rất dài

- Giới thiệu:

Ba năm trước, ngay đêm trước đám cưới, nàng bị hắn cường bạo. Nàng đau khổ vì bản thân không còn trong sạch, nên bỏ đi biệt tích không lời nhắn gửi.

Ba năm sau, nàng gặp lại hắn, nhưng cả 2 người đều không biết đó là người đêm hôm ấy. Và nàng, lần này lại phải làm một cuộc giao dịch 7 ngày 7 đêm trở thành tình nhân của hắn.

Nàng yêu vị hôn phu trước đây của mình, yêu rất nhiều.

Còn với hắn, chỉ là sự căm hận tột cùng.

Nhưng ai mà biết được sự bất ngờ của trái tim…

Bảy ngày ân ái – Giới thiệu
Bảy ngày ân ái – Chương 1
Bảy ngày ân ái – Chương 2
Bảy ngày ân ái – Chương 3
Bảy ngày ân ái – Chương 4
Bảy ngày ân ái – Chương 5
Bảy ngày ân ái – Chương 6
Bảy ngày ân ái – Chương 7
Bảy ngày ân ái – Chương 8
Bảy ngày ân ái – Chương 9
Bảy ngày ân ái – Chương 10
Bảy ngày ân ái – Chương 11
Bảy ngày ân ái – Chương 12
Bảy ngày ân ái – Chương 13
Bảy ngày ân ái – Chương 14
Bảy ngày ân ái – Chương 15
Bảy ngày ân ái – Chương 16
Bảy ngày ân ái – Chương 17
Bảy ngày ân ái – Chương 18
Bảy ngày ân ái – Chương 19
Bảy ngày ân ái – Chương 20
Bảy ngày ân ái – Chương 21
Bảy ngày ân ái – Chương 22
Bảy ngày ân ái – Chương 23
Bảy ngày ân ái – Chương 24
Bảy ngày ân ái – Chương 25
Bảy ngày ân ái – Chương 26
Bảy ngày ân ái – Chương 27
Bảy ngày ân ái – Chương 28
Bảy ngày ân ái – Chương 29
Bảy ngày ân ái – Chương 30
Bảy ngày ân ái – Chương 31
Bảy ngày ân ái – Chương 32
Bảy ngày ân ái – Chương 33
Bảy ngày ân ái – Chương 34
Bảy ngày ân ái – Chương 35
Bảy ngày ân ái – Chương 36
Bảy ngày ân ái – Chương 37
Bảy ngày ân ái – Chương 38
Bảy ngày ân ái – Chương 39
Bảy ngày ân ái – Chương 40
Bảy ngày ân ái – Chương 41
Bảy ngày ân ái – Chương 42
Bảy ngày ân ái – Chương 43
Bảy ngày ân ái – Chương 44
Bảy ngày ân ái – Chương 45
Bảy ngày ân ái – Chương 46
Bảy ngày ân ái – Chương 47
Bảy ngày ân ái – Chương 48
Bảy ngày ân ái – Chương 49
Bảy ngày ân ái – Chương 50
Bảy ngày ân ái – Chương 51
Bảy ngày ân ái – Chương 52
Bảy ngày ân ái – Chương 53
Bảy ngày ân ái – Chương 54
Bảy ngày ân ái – Chương 55
Bảy ngày ân ái – Chương 56
Bảy ngày ân ái – Chương 57
Bảy ngày ân ái – Chương 58
Bảy ngày ân ái – Chương 59
Bảy ngày ân ái – Chương 60
Bảy ngày ân ái – Chương 61
Bảy ngày ân ái – Chương 62
Bảy ngày ân ái – Chương 63
Bảy ngày ân ái – Chương 64
Bảy ngày ân ái – Chương 65
Bảy ngày ân ái – Chương 66
Bảy ngày ân ái – Chương 67
Bảy ngày ân ái – Chương 68
Bảy ngày ân ái – Chương 69
Bảy ngày ân ái – Chương 70
Bảy ngày ân ái – Chương 71
Bảy ngày ân ái – Chương 72
Bảy ngày ân ái – Chương 73
Bảy ngày ân ái – Chương 74
Bảy ngày ân ái – Chương 75
Bảy ngày ân ái – Chương 76
Bảy ngày ân ái – Chương 77
Bảy ngày ân ái – Chương 78
Bảy ngày ân ái – Chương 79
Bảy ngày ân ái – Chương 80
Bảy ngày ân ái – Chương 81
Bảy ngày ân ái – Chương 82
Bảy ngày ân ái – Chương 83
Bảy ngày ân ái – Chương 84
Bảy ngày ân ái – Chương 85
Bảy ngày ân ái – Chương 86
Bảy ngày ân ái – Chương 87
Bảy ngày ân ái – Chương 88
Bảy ngày ân ái – Chương 89
Bảy ngày ân ái – Chương 90
Bảy ngày ân ái – Chương 91
Bảy ngày ân ái – Chương 92
Bảy ngày ân ái – Chương 93
Bảy ngày ân ái – Chương 94
Bảy ngày ân ái – Chương 95
Bảy ngày ân ái – Chương 96
Bảy ngày ân ái – Chương 97
Bảy ngày ân ái – Chương 98
Bảy ngày ân ái – Chương 99
Bảy ngày ân ái – Chương 100
Bảy ngày ân ái – Chương 101
Bảy ngày ân ái – Chương 102
Bảy ngày ân ái – Chương 103
Bảy ngày ân ái – Chương 104
Bảy ngày ân ái – Chương 105
Bảy ngày ân ái – Chương 106
Bảy ngày ân ái – Chương 107
Bảy ngày ân ái – Chương 108
Bảy ngày ân ái – Chương 109
Bảy ngày ân ái – Chương 110
Bảy ngày ân ái – Chương 111
Bảy ngày ân ái – Chương 112
Bảy ngày ân ái – Chương 113
Bảy ngày ân ái – Chương 114
Bảy ngày ân ái – Chương 115
Bảy ngày ân ái – Chương 116
Bảy ngày ân ái – Chương 117
Bảy ngày ân ái – Chương 118
Bảy ngày ân ái – Chương 119
Bảy ngày ân ái – Chương 120
Bảy ngày ân ái – Chương 121
Bảy ngày ân ái – Chương 122
Bảy ngày ân ái – Chương 123
Bảy ngày ân ái – Chương 124
Bảy ngày ân ái – Chương 125
Bảy ngày ân ái – Chương 126
Bảy ngày ân ái – Chương 127
Bảy ngày ân ái – Chương 128
Bảy ngày ân ái – Chương 129
Bảy ngày ân ái – Chương 130
Bảy ngày ân ái – Chương 131
Bảy ngày ân ái – Chương 132
Bảy ngày ân ái – Chương 133
Bảy ngày ân ái – Chương 134
Bảy ngày ân ái – Chương 135
Bảy ngày ân ái – Chương 136
Bảy ngày ân ái – Chương 137
Bảy ngày ân ái – Chương 138
Bảy ngày ân ái – Chương 139
Bảy ngày ân ái – Chương 140
Bảy ngày ân ái – Chương 141
Bảy ngày ân ái – Chương 142
Bảy ngày ân ái – Chương 143
Bảy ngày ân ái – Chương 144
Bảy ngày ân ái – Chương 145
Bảy ngày ân ái – Chương 146
Bảy ngày ân ái – Chương 147
Bảy ngày ân ái – Chương 148
Bảy ngày ân ái – Chương 149
Bảy ngày ân ái – Chương 150
Bảy ngày ân ái – Chương 151
Bảy ngày ân ái – Chương 152
Bảy ngày ân ái – Chương 153
Bảy ngày ân ái – Chương 154
Bảy ngày ân ái – Chương 155
Bảy ngày ân ái – Chương 156
Bảy ngày ân ái – Chương 157
Bảy ngày ân ái – Chương 158
Bảy ngày ân ái – Chương 159
Bảy ngày ân ái – Chương 160
Bảy ngày ân ái – Chương 161
Bảy ngày ân ái – Chương 162
Bảy ngày ân ái – Chương 163
Bảy ngày ân ái – Chương 164
Bảy ngày ân ái – Chương 165
Bảy ngày ân ái – Chương 166
Bảy ngày ân ái – Chương 167
Bảy ngày ân ái – Chương 168
Bảy ngày ân ái – Chương 169
Bảy ngày ân ái – Chương 170
Bảy ngày ân ái – Chương 171
Bảy ngày ân ái – Chương 172
Bảy ngày ân ái – Chương 173
Bảy ngày ân ái – Chương 174
Bảy ngày ân ái – Chương 175
Bảy ngày ân ái – Chương 176
Bảy ngày ân ái – Chương 177
Bảy ngày ân ái – Chương 178
Bảy ngày ân ái – Chương 179
Bảy ngày ân ái – Chương 180
Bảy ngày ân ái – Chương 181
Bảy ngày ân ái – Chương 182
Bảy ngày ân ái – Chương 183
Bảy ngày ân ái – Chương 184
Bảy ngày ân ái – Chương 185
Bảy ngày ân ái – Chương 186
Bảy ngày ân ái – Chương 187
Bảy ngày ân ái – Chương 188
Bảy ngày ân ái – Chương 189
Bảy ngày ân ái – Chương 190
Bảy ngày ân ái – Chương 191
Bảy ngày ân ái – Chương 192
Bảy ngày ân ái – Chương 193
Bảy ngày ân ái – Chương 194
Bảy ngày ân ái – Chương 195
Bảy ngày ân ái – Chương 196
Bảy ngày ân ái – Chương 197
Bảy ngày ân ái – Chương 198
Bảy ngày ân ái – Chương 199
Bảy ngày ân ái – Chương 200
Bảy ngày ân ái – Chương 201
Bảy ngày ân ái – Chương 202
Bảy ngày ân ái – Chương 203
Bảy ngày ân ái – Chương 204
Bảy ngày ân ái – Chương 205
Bảy ngày ân ái – Chương 206
Bảy ngày ân ái – Chương 207
Bảy ngày ân ái – Chương 208
Bảy ngày ân ái – Chương 209
Bảy ngày ân ái – Chương 210
Bảy ngày ân ái – Chương 211
Bảy ngày ân ái – Chương 212
Bảy ngày ân ái – Chương 213
Bảy ngày ân ái – Chương 214
Bảy ngày ân ái – Chương 215
Bảy ngày ân ái – Chương 216
Bảy ngày ân ái – Chương 217
Bảy ngày ân ái – Chương 218
Bảy ngày ân ái – Chương 219
Bảy ngày ân ái – Chương 220
Bảy ngày ân ái – Chương 221
Bảy ngày ân ái – Chương 222
Bảy ngày ân ái – Chương 223
Bảy ngày ân ái – Chương 224
Bảy ngày ân ái – Chương 225
Bảy ngày ân ái – Chương 226
Bảy ngày ân ái – Chương 227
Bảy ngày ân ái – Chương 228
Bảy ngày ân ái – Chương 229
Bảy ngày ân ái – Chương 230
Bảy ngày ân ái – Chương 231
Bảy ngày ân ái – Chương 232
Bảy ngày ân ái – Chương 233
Bảy ngày ân ái – Chương 234
Bảy ngày ân ái – Chương 235
Bảy ngày ân ái – Chương 236
Bảy ngày ân ái – Chương 237
Bảy ngày ân ái – Chương 238
Bảy ngày ân ái – Chương 239
Bảy ngày ân ái – Chương 240
Bảy ngày ân ái – Chương 241
Bảy ngày ân ái – Chương 242
Bảy ngày ân ái – Chương 243
Bảy ngày ân ái – Chương 244
Bảy ngày ân ái – Chương 245
Bảy ngày ân ái – Chương 246
Bảy ngày ân ái – Chương 247
Bảy ngày ân ái – Chương 248
Bảy ngày ân ái – Chương 249
Bảy ngày ân ái – Chương 250
Bảy ngày ân ái – Chương 251
Bảy ngày ân ái – Chương 252
Bảy ngày ân ái – Chương 253
Bảy ngày ân ái – Chương 254
Bảy ngày ân ái – Chương 255
Bảy ngày ân ái – Chương 256
Bảy ngày ân ái – Chương 257
Bảy ngày ân ái – Chương 258
Bảy ngày ân ái – Chương 259
Bảy ngày ân ái – Chương 260
Bảy ngày ân ái – Chương 261
Bảy ngày ân ái – Chương 262
Bảy ngày ân ái – Chương 263
Bảy ngày ân ái – Chương 264
Bảy ngày ân ái – Chương 265
Bảy ngày ân ái – Chương 266
Bảy ngày ân ái – Chương 267
Bảy ngày ân ái – Chương 268
Bảy ngày ân ái – Chương 269
Bảy ngày ân ái – Chương 270
Bảy ngày ân ái – Chương 271
Bảy ngày ân ái – Chương 272
Bảy ngày ân ái – Chương 273
Bảy ngày ân ái – Chương 274
Bảy ngày ân ái – Chương 275
Bảy ngày ân ái – Chương 276
Bảy ngày ân ái – Chương 277
Bảy ngày ân ái – Chương 278
Bảy ngày ân ái – Chương 279
Bảy ngày ân ái – Chương 280
Bảy ngày ân ái – Chương 281
Bảy ngày ân ái – Chương 282
Bảy ngày ân ái – Chương 283
Bảy ngày ân ái – Chương 284
Bảy ngày ân ái – Chương 285
Bảy ngày ân ái – Chương 286
Bảy ngày ân ái – Chương 287
Bảy ngày ân ái – Chương 288
Bảy ngày ân ái – Chương 289
Bảy ngày ân ái – Chương 290
Bảy ngày ân ái – Chương 291
Bảy ngày ân ái – Chương 292
Bảy ngày ân ái – Chương 293
Bảy ngày ân ái – Chương 294
Bảy ngày ân ái – Chương 295
Bảy ngày ân ái – Chương 296
Bảy ngày ân ái – Chương 297
Bảy ngày ân ái – Chương 298
Bảy ngày ân ái – Chương 299
Bảy ngày ân ái – Chương 300

Nguồn: Vfic.